Victims of Crime Office - link to homepage

Ofiary Karty

 

Poradnik dla ofiar i przewodnik po systemie wymiaru sprawiedliwości karnej przedstawia system prawa karnego z punktu widzenia ofiary przestępstwa. Określa prawa i przywileje przysługujące ofiarom w zakresie pomocy świadczonej przez różne współpracujące z nimi organy państwowe.

 

„Ofiara oznacza osobę fizyczną, która doznała szkody, włączając w to uszkodzenie ciała lub szkodę psychiczną, cierpienie emocjonalne lub stratę ekonomiczną, spowodowane bezpośrednio przez działania lub zaniechania stanowiące naruszenie prawa karnego państwa członkowskiego."  – Decyzja ramowa UE w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym (2001 r.)

 

Każdy rozdział zawiera podsumowanie informacji na temat:

 

 

tego, czego można oczekiwać od określonych służb;

 

działań, jakie można podjąć, gdy oczekiwania te nie zostaną spełnione;                                                                          

 

roli poszczególnych służb.

 

Rozdział 10 zawiera również podsumowanie informacji na temat ofiar i obowiązujących przepisów prawa. W rozdziale 11 znajdują się użyteczne dane kontaktowe.

 

W każdym rozdziale podano informacje na temat daty jego opracowania. Poszczególne organizacje przygotowują nowe wersje własnych statutów z wyszczególnieniem daty ich opracowania w przypadku, gdy wprowadzają w nich zmiany w celu ulepszenia świadczonych lub świadczenia nowych usług wsparcia na rzecz ofiar przestępstw.

 

Należy pamiętać, że Poradnik ma charakter wyłącznie informacyjny.  Nie jest dokumentem prawnym ani nie nadaje praw.

 

Niniejszy Poradnik składa się z 11 rozdziałów (każdy z nich można pobrać w formacie pdf), które obejmują:

 

 

Poradnik dla ofiar i przewodnik po systemie wymiaru sprawiedliwości karnej 

(format pdf) pdf   

 

Infolinia dla ofiar przestępstw – poradnik dla ofiar (format pdf) pdf                                     

 

Policja – poradnik dla ofiar (format pdf) pdf                                                     

 

Sądownictwo – poradnik dla ofiar (format pdf) pdf  

 

Dyrektor urzędu oskarżyciela publicznego (DPP) – poradnik dla ofiar (format pdf) pdf    

 

Służba kuratorska – poradnik dla ofiar (format pdf) pdf   

 

Służba więzienna – poradnik dla ofiar (format pdf) pdf    

 

Komisja Pomocy Prawnej – poradnik dla ofiar (format pdf) pdf    

 

Urząd koronera – poradnik dla ofiar (format pdf) pdf     

 

Trybunał ds. Rekompensat dla Ofiar Przestępstw – poradnik dla ofiar (format pdf) pdf     

 

Ofiary i przepisy prawa (format pdf) pdf    

 

Użyteczne dane kontaktowe (format pdf) pdf  

 

Przedmowa Ministra Sprawiedliwości i Reformy Prawa (format pdf) pdf    

 

Wstęp do Poradnika dla ofiar (format pdf) pdf   

 

Okładka (format pdf) pdf