Victims of Crime Office - link to homepage

Upuriem harta

 

Upuru hartā un krimināltiesību sistēmas ceļvedī ir aprakstīta krimināltiesību sistēma no nozieguma upura viedokļa. Tajā ir izklāstītas jūsu tiesības uz pakalpojumiem, kurus nodrošina dažādas valsts aģentūras, kas strādā ar noziegumu upuriem.

 

 

"Upuris ir fiziska persona, kura ir cietusi no nodarījuma, tostarp fiziskas vai garīgas traumas, emocionālām ciešanām vai ekonomiskiem zaudējumiem, ko tieši izraisījušas darbības vai nolaidība, kas ir krimināllikuma pārkāpums." – ES struktūrlēmums par upuru stāvokli kriminālprocesā (2001)

 

 

Katrā sadaļā ir sniegts pārskats par šādiem jautājumiem:

 

 

ko jūs varat gaidīt no dienesta;

 

 

ko jūs varat darīt, ja mēs nerīkojamies atbilstoši jūsu cerībām;

 

 

dienesta loma.

 

 

10. sadaļā ir sniegts arī kopsavilkums par upuriem un likumdošanu, savukārt 11. sadaļā ir ietverta noderīga kontaktinformācija.

 

Katrā sadaļā ir redzams versijas datums. Tā kā dažādas organizācijas veic izmaiņas, lai uzlabotu dienestu darbu vai sniegtu jaunus pakalpojumus noziegumu upuriem, tad šīs organizācijas izveido jaunas atsevišķu hartu versijas, norādot jaunākās versijas datumu.

 

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī harta ir tikai ceļvedis. Tas nav juridisks dokuments un nedod jums likumīgas tiesības.

 

 

Šai hartai ir 11 sadaļas (katru no tām var ielādēt pdf), iekļaujot šādas atsevišķas hartas:

 

 

Upuru harta un krimināltiesību sistēmas ceļvedis (lejupieladte pdf) pdf  

  

Nozieguma upuru palīdzības līnijas harta (lejupieladet pdf) pdf  

 

An Garda Síochána (Gardaí) harta (lejupieladet pdf) pdf  

 

Tiesu dienesta harta (lejupieladet pdf) pdf  

 

Prokuratūras direktora (DPP) harta (lejupieladet pdf) pdf  

 

Probācijas dienesta harta (lejupieladet pdf) pdf     

 

Ieslodzījuma vietu dienesta harta (lejupieladet pdf) pdf     

 

Juridiskās palīdzības pārvaldes harta (lejupieladet pdf) pdf     

 

Kriminālizmeklēšanas dienesta harta (lejupieladet pdf) pdf     

 

Kriminālnodarījumu kompensācijas tribunāla harta (lejupieladet pdf) pdf    

 

Upuri un likumdošana (lejupieladet pdf) pdf     

 

Noderīga kontaktinformācija (lejupieladet pdf) pdf     

 

Tieslietu, līdztiesības un tieslietu reformu ministra priekšvārds (lejupieladet pdf) pdf     

 

 Upuru hartas ievads (lejupieladet pdf) pdf     

 

Uz (lejupieladet pdf) pdf